AcasăHarta site-uluiFeedback
mdru
POZIŢII
Grupul nostru
Susţine activităţile partidului

Adresa juridică:  
mun. Chişinău;
str. 31 august 1989, 101/1

Cod/fiscal: 1010620005553

Rechizite bancare:
BC “Moldindconbank” SA  
fil. Remiz
, Chisinau

c/b MOLDMD2X317
c/d    2224717721468

PROIECTE

PSD
propune
10

proiecte naţionale pentru crearea de noi locuri de muncă

mai departe

Vezi toate proiectele
Programul anticriză al PSD

Prima etapă a programului. Măsurile urgente pentru depăşirea crizei

Protecţia populaţiei

1. Diminuarea preţurilor la mărfurile de primă necesitate prin extinderea nomenclatorului mărfurilor asupra cărora se stabileşte adaosul comercial maximal admisibil.

2.  Majorarea pensiilor minime de vârstă, de invaliditate şi a salariilor din sfera bugetară.

3. Asigurarea învăţământului gratuit în instituţiile de învăţământ de stat şi în ŞPT, majorarea burselor studenţilor şi eliberarea de impozite a studenţilor angajaţi în câmpul muncii.

4. Acordarea de locuri de muncă pentru invalizi, pensionari şi studenţi, majorarea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor şi a invalizilor.

5. Asigurarea elevilor cu prânzuri gratuite şi deschiderea ospătăriilor pentru persoanele defavorizate, asigurarea copiilor străzii cu spaţiu locativ, îmbrăcăminte şi hrană.

6.   Asigurare medicală gratuită pentru şomeri.

Protejarea şi stimularea sferei producţiei

1. Limitarea importului prin majorarea temporară a taxelor vamale.

2. Tendere de achiziţii publice pentru întreprinderile autohtone.

3. Atragerea mijloacelor băneşti ale populaţiei în dezvoltarea întreprinderilor de stat sub garanţia statului.

4. Acordarea de credite populaţiei, în sumă de 300 mln dolari SUA,  pentru procurarea locuinţelor pe un termen de 25 de ani cu o dobândă de 7% anual, în scopul păstrării ramurii de construcţii. 

5. Creditarea directă a întreprinderilor de prelucrare a producţiei agricole cu o cotă de 5% mai mică faţă de cea a băncilor comerciale.

6. Scutirea de impozite la plata dividendelor, pe o perioadă de 5 ani, a investitorilor străini care investesc în producţia industrială.   

7. Achiziţionarea de către stat a roadei de cereale din anii 2009 – 2010 şi a materiei vinicole din anii 2008 – 2009, în scopul deblocării achitărilor reciproce cu populaţia şi cu băncile.

8. Stabilirea volumului minim de plată pentru darea în arendă a cotelor de pământ în mărime de 1500 lei pentru un hectar şi subvenţionarea producătorilor agricoli cu 500 lei pentru un hectar de teren prelucrat.

9. Micşorarea termenilor de confirmare şi primire a permiselor la construcţia obiectelor şi deschiderea activităţilor de producere.

10.  Interzicerea de blocare a conturilor şi de întrerupere a activităţii întreprinderilor în cazul încălcării legislaţiei în vigoare prin semnarea unui memorandum privind lighidarea neregulelor.

Etapa a doua a programului

Economie Puternică – O viaţă mai bună!

1. Acordarea de credite tehnice sub formă de instalaţii de prelucrare în sumă de 1 miliard de dolari SUA pentru deschiderea de noi locuri de muncă în localităţile rurale şi în centrele raionale.

2. Investirea în drumuri auto şi căi ferate, în scopul deschiderii de noi locuri de muncă la construcţia acestora, în sumă de 1 miliard de dolari SUA.

3.  Crearea de zone economice libere pentru comerţul cu ridicata cu ţările CSI şi UE.

4.  Modernizarea întreprinderilor energetice şi de livrare a căldurii şi diminuarea tarifelor.

5.  Crearea Programului de stat privind asigurarea accesului gratuit la reţeaua Internet.

6. Oferirea de servicii gratuite pentru arenda spaţiilor, accesul la reţeaua Internet în parcurile tehnice specializate în domeniul IT şi al comerţului electronic.

7.  Scutirea veniturilor cetăţenilor, care lucrează peste hotarele ţării, de plata impozitelor la investirea lor în sectorul real al economiei.

8.  Acordarea de credite persoanelor tinere, la deschiderea afacerilor, cu o cotă nu mai mare de 10%.

9.  Majorarea pensiilor pentru pensionari şi invalizi şi a salariului minim în sfera bugetară la nivelul nu mai mic de 2500 lei.

10.  Aderarea   Moldovei la Uniunea Vamală Rusia – Belarusi – Kazahstan, concomitent cu adoptarea unei astfel de hotărâri de către Ucraina.

11.  Extinderea colaborării economice cu China şi SUA, în scopul atragerii de credite pentru investirea de către stat în economia ţării.

12.  Semnarea unui Acord cu Rusia privind acordarea unui credit tehnic sub formă de gaze naturale pentru reinvestirea mijloacelor în economie.

13.  Semnarea cu Rusia a acordurilor interguvernamentale privind livrarea de produse alimentare pe o perioadă de până în anul 2012.

14.  Aderarea Moldovei la Spaţiul Economic Unic, care va fi constituit de ţările membre la situaţia de la 1 ianuarie 2012.

15. Participarea la împărţirea pieţii muncii în cadrul Spaţiului Economic Unic de către membrii lui din componenţa ţărilor CSI, la situaţia de la 1 ianuarie 2012.

Stat puternic

1. Dezvoltarea relaţiilor umanitare şi sociale cu ţările CSI, semnarea unui acord cu UE privind asigurarea liberei deplasări a persoanelor, a capitalurilor şi a mărfurilor.

2.  Eliminarea interdicţiilor la libera deplasare a cetăţenilor şi a mărfurilor pe întreg teritoriul Moldovei, inclusiv şi în regiunea transnistreană.

3.  Reformarea organelor de poliţie în scopul profilaxiei încălcării legii şi al subordonării în faţa organelor puterii locale.

4.  Asigurarea unei bariere reale în calea corupţiei prin alegerea judecătorilor de către popor şi instituirea concursurilor deschise pentru ocuparea tuturor funcţiilor de stat. Asigurarea activităţii eficiente a Curţii de Conturi, inclusiv şi prin înăsprirea controlului privind cheltuielile publice.

 
VIDEO

Мнение. Виктор Шелин. Эфир 22.01.2014

EVENIMENTE
Timpul renovării a venit
Х